Cơ sở chuyên sản xuất móc khóa kim loại cao cấp: móc khóa khui bia, sản xuất móc khóa cao cấp bằng kim loại mạ vàng theo thiết kế yêu cầu, khắc laser lên móc khóa, in lên móc khóa kim loại,…
——
MioStyle cam kết trên tất cả hợp đồng:
1/ Mẫu làm theo yêu cầu phải chính xác với tất cả chi tiết kỹ thuật của thiết kế được khách hàng phê duyệt, từ độ dày, chất liệu, màu sắc logo, màu mạ kim loại,..
2/ Chất lượng mẫu làm ra phải bằng hoặc tốt hơn chất lượng mẫu (của khách hàng từng sản xuất) mà MioStyle mang cho khách hàng tham khảo
3/ Chất lượng sản phẩm của số lượng làm ra phải đồng nhất và tương đương hoặc tốt hơn chất lượng mẫu đã được ký duyệt trước khi cho sản xuất hàng loạt